Lịch gặp trường

Đăng ký tư vấn miễn phí

Lịch gặp các trường

Fri 26/05/2017 | 16:21 GMT+7

Thời gian

Địa điểm

Quốc Gia

Tên trường

 
15:00 ngày 01/03/2018 AAA Canada Manitoba university  
16:00 ngày 05/03/2018 AAA Canada Columbia College  
18:00 ngày 15/03/2018 79 Nguyễn Đình Chiểu Q3 Canada. USA, Australia, Singapore 100 trường  
15:00 ngày 18/03/2018 AAA USA College of Marin  
15:00 ngày 18/03/2018 AAA Japan Marunouchi College  
17:00 ngày 20/03/2018 AAA USA Tổ chức FLS  
17:00 ngày 23/03/2018 AAA USA Tổ chức ESLi  
08:30 ngày 28/03/2018 AAA Canada Niagara College  
16:00 ngày 29/03/2018 AAA Canada Lakehead university

 

 

 

Các bài viết khác