Bài viết - Du học Định cư AAA GOGET

Đăng ký tư vấn miễn phí

Giấy phép mở rộng (giấy phép cư trú cố định mới)

Sun 25/08/2019 | 19:06 GMT+7

Nếu bạn muốn tiếp tục ở lại Phần Lan nhưng giấy phép cư trú của bạn sắp hết hạn, hãy xin giấy phép gia hạn. Giấy phép mở rộng được cấp cho tối đa bốn năm. Nếu bạn đã sống ở Phần Lan đủ lâu và cũng đáp ứng các yêu cầu khác, bạn có thể xin giấy phép cư trú vĩnh viễn hoặc giấy phép cư trú dài hạn EU EU cho công dân nước thứ ba.

Nếu bạn vẫn đáp ứng các yêu cầu tương tự mà bạn đã đáp ứng khi giấy phép cư trú trước đây được cấp cho bạn, Dịch vụ xuất nhập cảnh Phần Lan sẽ cấp cho bạn giấy phép mở rộng.

Ngoài ra, bạn có thể xin giấy phép mở rộng trên cơ sở mới. Hãy nhớ rằng bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu cho giấy phép cư trú mà bạn nộp đơn xin.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể xin giấy phép gia hạn bằng chính hồ sơ bạn đã sử dụng cho giấy phép cư trú trước đây. Trong một số trường hợp, bạn cần gửi một hồ sơ khác. Xin giấy phép gia hạn với lý do chính là nơi cư trú của bạn ở Phần Lan. Ví dụ: nếu bạn học hoặc làm việc, hoặc nếu bạn đã kết hôn và đi làm, hãy chọn lý do quan trọng nhất tại sao bạn ở Phần Lan và sử dụng nó làm căn cứ để xin giấy phép gia hạn.


Xin giấy phép gia hạn khoảng ba tháng trước khi giấy phép cư trú của bạn hết hạn

Hãy xin giấy phép gia hạn trước khi giấy phép cư trú của bạn hết hạn. Xin lưu ý rằng việc xử lý các đơn đăng ký và chuyến đi của bạn đến một điểm dịch vụ của Dịch vụ xuất nhập cảnh Phần Lan sẽ mất một thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên bạn nên xin giấy phép gia hạn sớm hơn ba tháng trước ngày hết hạn giấy phép cư trú. Nếu bạn nộp đơn sớm hơn, phía có trách nhiệm ra quyết định có thể không đánh giá xem bạn có đáp ứng các yêu cầu cho giấy phép cư trú mở rộng hay không và có thể không thể cấp giấy phép. Nếu bạn có giấy phép cư trú cho các nghiên cứu, không xin giấy phép gia hạn trước khi bạn đã hoàn thành các khoản tín dụng ECTS cần thiết.


Làm việc trong khi hồ sơ của bạn đang được xử lý

Việc bạn được phép làm việc trong khi hồ sơ của bạn đang được xử lý hay không tùy thuộc vào căn cứ mà giấy phép cư trú trước đây của bạn được cấp cho bạn. Nếu bạn chỉ xin giấy phép gia hạn sau khi giấy phép cư trú của bạn đã hết hạn, bạn không được phép tiếp tục làm việc.

Bạn có thể cư trú hợp pháp tại Phần Lan trong quá trình xử lý đơn đăng ký và quy trình kháng cáo (nếu có). Nếu bạn nhận được quyết định cấp phép tiêu cực và quyết định loại bỏ khỏi đất nước, bạn phải rời Phần Lan.


Thẻ giấy phép cư trú mới từ một điểm dịch vụ

Nếu bạn đã có giấy phép cư trú liên tục vẫn còn hiệu lực nhưng thẻ giấy phép cư trú của bạn bị hỏng hoặc bị mất, không xin giấy phép cư trú liên tục mới. Thay vào đó, bạn cần một thẻ giấy phép cư trú mới.

Bạn chỉ có thể xin giấy phép gia hạn khi ở Phần Lan

Nếu bạn nộp đơn từ nước ngoài, đơn của bạn sẽ được xử lý như đơn xin giấy phép cư trú đầu tiên ngay cả khi bạn đã có giấy phép cư trú ở Phần Lan. Hồ sơ sẽ phải chịu phí xử lý cho giấy phép đầu tiên.

Các bài viết khác