Bài viết - Du học Định cư AAA GOGET

Đăng ký tư vấn miễn phí

Giấy phép cư trú vĩnh viễn Phần Lan

Sat 17/08/2019 | 00:46 GMT+7

 

Giấy phép cư trú vĩnh viễn hiện vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Nói cách khác, thời hạn hiệu lực của nó không bị giới hạn. Giấy phép cư trú vĩnh viễn có thể nhận được nếu:

  • bạn đã sống ở Phần Lan liên tục trong bốn năm với giấy phép cư trú liên tục (giấy phép A); và

  • các yêu cầu để cấp giấy phép cư trú liên tục vẫn còn tồn tại.

Cách tính khoảng thời gian bốn năm bắt đầu:

  • vào ngày nhập cảnh vào Phần Lan nếu có giấy phép cư trú liên tục khi đến Phần Lan; hoặc 

  • vào ngày đầu tiên của giấy phép cư trú liên tục đầu tiên nếu đơn xin giấy phép được nộp ở Phần Lan; hoặc 

  • vào ngày nhập cảnh vào Phần Lan nếu đã được cấp giấy phép cư trú liên tục trên cơ sở tình trạng tị nạn hoặc bảo vệ công ty con.

Nếu bạn chưa ở Phần Lan được bốn năm, bạn có thể xin giấy phép cư trú cố định mới (giấy phép gia hạn) .

Để có được giấy phép cư trú vĩnh viễn, cần có được giấy phép cư trú liên tục

Cơ quan Dịch vụ xuất nhập cảnh Phần Lan chỉ có thể cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn nếu có đầy đủ cơ sở và đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cư trú liên tục (giấy phép A). Trong hầu hết trường hợp, cơ sở để xin giấy phép cư trú vĩnh viễn giống như cơ sở của giấy phép cư trú liên tục trước đó.

Ngoài ra, có thể xin giấy phép cư trú vĩnh viễn trên cơ sở mới. Lưu ý rằng cần phải đáp ứng các yêu cầu cho loại giấy phép cư trú mà bạn nộp đơn xin. Ví dụ, có thể có được giấy phép cư trú vĩnh viễn với lý do gia đình hoặc công việc.

Giấy phép cư trú vĩnh viễn có thể bị từ chối nếu bạn từng phạm tội (có tiền án, tiền sự). Đọc thêm về ảnh hưởng của tội phạm đối với việc xin giấy phép cư trú vĩnh viễn.

Bạn chỉ có thể xin giấy phép cư trú vĩnh viễn ở Phần Lan

Nếu nộp đơn từ nước ngoài, đơn của bạn sẽ được xử lý như đơn xin giấy phép cư trú đầu tiên. Đơn sẽ chịu chi phí xử lý cho giấy phép đầu tiên.

Giấy phép cư trú liên tục vẫn phải còn hiệu lực khi xin giấy phép cư trú vĩnh viễn

Xin giấy phép cư trú vĩnh viễn trước khi giấy phép cư trú trước đó hết hạn. Hãy để thừa ra chút thời gian cho việc xử lý đơn xin giấy phép và việc đi đến đến một điểm dịch vụ của Cơ quan Dịch vụ xuất nhập cảnh Phần Lan. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến cáo việc xin giấy phép cư trú vĩnh viễn sớm hơn ba tháng trước khi thời gian cư trú bốn năm kết thúc. Nếu nộp đơn sớm hơn, chúng tôi có thể không chắc chắn đánh giá được khả năng đáp ứng các yêu cầu của giấy phép cư trú vĩnh viễn và có thể không cấp giấy phép được.

Nếu xin giấy phép cư trú vĩnh viễn sau khi giấy phép cư trú trước đó đã hết hạn, bạn không thể xin được giấy phép cư trú vĩnh viễn. Tuy nhiên trong trường hợp đó, có thể xin giấy phép gia hạn mới.

Bạn có thể cư trú hợp pháp tại Phần Lan trong quá trình xử lý đơn đăng ký và quy trình kháng cáo khả thể. Nếu Cơ quan Dịch vụ xuất nhập cảnh Phần Lan không cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn, bạn có thể được xem xét về việc có được cấp giấy phép gia hạn mới hay không.

Quyền làm việc

Khả năng có được phép làm việc trong khi đơn đăng ký đang được xử lý tùy thuộc vào cơ sở mà giấy phép cư trú trước đây được cấp. Nếu bạn chỉ xin giấy phép cư trú vĩnh viễn sau khi giấy phép cư trú trước đó đã hết hạn, bạn không được phép tiếp tục làm việc. Đọc thêm về quyền làm việc trong khi đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn của bạn đang được xử lý.

Sau khi bạn nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn, bạn có quyền làm việc không hạn chế.

Giấy phép cư trú EU

Giấy phép cư trú EU của một cư dân dài hạn được cấp cho công dân của quốc gia thứ ba cũng là giấy phép vĩnh viễn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Bạn có thể nhận được giấy phép cư trú EU sau khi bạn sống ở Phần Lan trong năm năm mà không bị gián đoạn. Bạn phải có phương tiện hỗ trợ an toàn, bất kể cơ sở được dùng để xin giấy phép cư trú EU. Đọc thêm về các yêu cầu và đơn xin giấy phép cư trú EU .

Quyền thường trú của công dân EU và các thành viên gia đình của họ

Một công dân EU có quyền thường trú tại Phần Lan sau khi người đó cư trú hợp pháp tại Phần Lan trong thời gian 5 năm không bị gián đoạn. Một thành viên trong gia đình của một công dân EU có quyền thường trú tại Phần Lan sau khi người đó cư trú hợp pháp tại Phần Lan với công dân EU trong thời gian 5 năm không bị gián đoạn.

Thẻ giấy phép cư trú mới từ một điểm dịch vụ

Nếu bạn đã có giấy phép cư trú vĩnh viễn nhưng thẻ giấy phép cư trú của bạn hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất, đừng xin giấy phép cư trú mới. Thay vào đó, bạn cần một thẻ giấy phép cư trú mới. Đọc hướng dẫn đăng ký thẻ mới trước khi bạn đến điểm dịch vụ của Cơ quan Dịch vụ xuất nhập cảnh Phần Lan.

Quy trình nộp đơn khi bạn đang xin giấy phép cư trú vĩnh viễn

1

Nộp đơn

2

Xử lý đơn

3

Bổ sung hoặc hủy đơn đăng ký của bạn

4

Quyết định và thông báo quyết định

5

Kháng cáo quyết định

Các bài viết khác