du học Úc, visa, thị thực, điểm mới

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điểm mới xét duyệt visa Úc

Fri 10/06/2016 | 09:26 GMT+7

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016, Chính phủ Úc sẽ thực hiện một số thay đổi trong quá trình xét duyệt visa du học. Theo đó, sẽ áp dụng Cơ cấu Thị thực Du học Đơn giản (SSVF) như sau:
  1. Tất cả du học sinh đều sẽ nộp hồ sơ cho một loại thị thực du học duy nhất là Subclass 500, không phân biệt chương trình học (trung học, cao đẳng, đại học, sau đại học) như trước đây
  2. Tất cả du học sinh đều phải nộp đơn xin thị thực trực tuyến (online)
  3. Cơ cấu về nguy cơ nhập cư mới sẽ được sử dụng để hướng dẫn việc cung cấp các bằng chứng về trình độ tiếng Anh cũng như khả năng tài chính mà một du học sinh cần chuẩn bị cho việc du học.

Tại sao Chính phủ Úc thực hiện sự thay đổi này?

SSVF sẽ hỗ trợ sự phát triển bền vững của lĩnh vực giáo dục quốc tế Úc bằng cách làm cho quá trình xét duyệt thị thực trở nên đơn giản hơn để tìm tra các sinh viên đích thực, hiệu quả hơn trong việc duy trì tình trạng nhập cư của sinh viên và giảm thiểu tác phong quan liêu của bộ máy.

 
Yêu cầu đối với Đương đơn Không định cư Thực sự (GTE)

Yêu cầu GTE áp dụng cho tất cả các đương đơn xin thị thực sinh viên, theo đó ý định lưu trú tạm thời ở Úc của các du học sinh sẽ được đánh giá kỹ lưỡng nhằm chắc chắn rằng đó là ý định duy nhất. Việc đánh giá tính chân thật sẽ dựa vào số yếu tố liên quan đến du học sinh như lịch sử di trú, hoàn cảnh khuyến khích học sinh sẽ trở về quê nhà, và các điều kiện cho thấy học sinh có thể sẽ ở lại Úc.

 
Tham gia học tập ở một khóa học đã đăng ký

Du học sinh phải tham gia vào một khóa học đã được đăng ký và cung cấp Thư xác nhận nhập học (CoE) ngay khi nộp đơn xin thị thực. Ngoại trừ các trường hợp sau: Sinh viên do Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng cử đi học sẽ phải cung cấp thư Tài trợ của Bộ (Letter of Support from Foreign Affairs and Defence), Học sinh trung học Trao đổi Văn hóa phải cung cấp Đơn đồng ý (Acceptance Advice of Secondary Exchange Students form), và nghiên cứu sinh sau đại học cần ở lại Úc để thực hiện các luận án.

 
Năng lực tài chính và trình độ tiếng Anh

Tất cả các sinh viên quốc tế được yêu cầu phải có đủ tiền để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt tại Úc. Sinh viên này có thể làm việc một số giờ quy định  ở Úc, họ không nên dựa vào làm việc để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt của họ.
Là một phần của quá trình xin visa, Bộ có thể yêu cầu học sinh để cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính của họ và khả năng thong thạo tiếng Anh. Điều này sẽ được hướng dẫn bởi các kết quả nguy cơ nhập cư gắn liền với đất nước của học sinh và cơ sở giáo dục học sinh dự định học.
Trường hợp công cụ dịch vụ khách hàng trực tuyến của Bộ chỉ ra rằng bằng chứng tài liệu về năng lực tài chính và tiếng Anh là cần thiết,thì  điều quan trọng là cho các ứng viên phải đính kèm các tài liệu này để xin cấp thị thực của họ trước khi nộp hồ sơ. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc từ chối cấp thị thực.


Sức khỏe và nhân thân

Sinh viên quốc tế được yêu cầu phải có các nhân thân tốt và nói chung sẽ cần phải thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe như là một phần của hồ sơ xin visa sinh viên của họ. Học sinh cũng phải có được bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế (OSHC) trước khi thị thực sinh viên có thể được cấp.


Làm thế nào để nộp đơn xin thị thực sinh viên
Đơn xin visa sinh viên (subclass 500) nói chung nên được nộp trực tuyến. Thông tin thêm sẽ có sẵn tại: www.border.gov.au/Trav/Stud.

Phải mất bao lâu để xử lý đơn xin thị thực sinh viên
Bộ nhắm đến việc ra kết quả cho 75 phần trăm người xin thị thực sinh viên trong vòng một tháng sau khi nộp hồ sơ.

Để giảm thời gian xử lý visa, sinh viên được khuyến khích nộp tất cả các giấy tờ cần thiết với đơn xin thị thực của họ. Không nộp tất cả các tài liệu cần thiết có thể dẫn đến sự chậm trễ xử lý hoặc từ chối cấp thị thực.


Ảnh hưởng của SSVF đến những người đang giữ visa sinh viên

SSVF chỉ áp dụng cho các đơn xin thị thực sinh viên nộp từ 1 tháng 7 năm 2016 và sẽ không ảnh hưởng đến thị thực của các sinh viên hiện tại.
Các thành viên trong gia đình của người có visa sinh viên hiện tại (theo diện 570-576) sẽ cần phải xin thị thực theo diện 500 nếu họ không hiện đang nắm giữ một thị thực du học và muốn đoàn tụ với gia đình của họ ở Úc.


Tác động đối visa tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp (theo diện 485)

Các tiêu chí đủ điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp tạm thời (theo diện 485) sẽ không thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tờ tốt nghiệp tạm thời (subclass 485) Visa tại www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/45temp-graduate485.
 
Vui lòng liên hệ du học AAA để được tư vấn (miễn phí)

Các bài viết khác